รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
186 ม.12 บ้านโนนสวรรค์   ตำบลพราน  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
เบอร์แฟกส์ 0-4565-7126


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :